Take a fresh look at your lifestyle.

اصول اولیه طراحی و نقاشی دیجیتال ( دیجیتال پینتینگ | Digital Painting )

در این مقاله قصد داریم به بررسی تاریخچه، اصول و قواعد اولیه، تجهیزات و نرم‌افزار‌های مورد نیاز و ... در طراحی و نقاشی دیجیتال ( دیجیتال پینتینگ | Digital Painting ) بپردازیم. مقدمه از روزی که بشریت به وجود آمد و به تعامل با همزادان